ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان کاغذ الگو / کاربن /کاغذ کشي و رنگي
تاريخ به روز رسانی:   13:31   05/01/1398
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
کاربن
کاربن
مشاهده اجزاء (5)
کاغذ رنگي و مقوا رنگي و کاغذ کشي
کاغذ رنگي و مقوا رنگي و کاغذ کشي
مشاهده اجزاء (19)
نايلون الگو
 تعداد: 1 عدد
  طول:حدود 10 متر
  عرض:حدود 70 سانت
نايلون الگو
کد: 30307
حاوی حدود 10 متر
کاغذ برش زرد بند شده کيلويي
 تعداد:1 بند
کاغذ برش زرد بند شده کيلويي
کد: 01883
حاوی 12 کيلو
کاغذ برش زرد
 تعداد:حدود 35 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ برش زرد
کد: 08506
حاوی حدود 1.5 کيلو
کاغذ برش سفيد
 تعداد:حدود 30 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ برش سفيد
کد: 08505
حاوی حدود 2 کيلو
کاغذ برش سفيد بند شده
 تعداد:حدود 500 عدد
  طول:حدود 100 سانت
  عرض:حدود 70 سانت
کاغذ برش سفيد بند شده
کد: 20546
حاوی 1 بند