ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان پشم شيشه
تاريخ به روز رسانی:   18:37   01/11/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
پشم و شيشه فرسيم 100 گرمي
پشم و شيشه فرسيم 100 گرمي
کد: 14258
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 350 گرمي
 ضخامت:حدود 3.5 سانت
پشم و شيشه فرسيم 350 گرمي
کد: 29250
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 250 گرمي
پشم و شيشه فرسيم 250 گرمي
کد: 25032
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 400 گرمي
پشم و شيشه فرسيم 400 گرمي
کد: 12625
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 130 گرمي
پشم و شيشه فرسيم 130 گرمي
کد: 13400
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 300 گرمي
پشم و شيشه فرسيم 300 گرمي
کد: 14093
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 500 گرمي
 ضخامت:حدود 5 سانت
پشم و شيشه فرسيم 500 گرمي
کد: 25704
حاوی 15 کيلو
پشم و شيشه فرسيم 150 گرمي
 ضخامت:حدود 1.5 سانت
پشم و شيشه فرسيم 150 گرمي
کد: 24904
حاوی 15 کيلو
الياف کيلويي
الياف کيلويي
کد: 29188
حاوی 4 کيلوگرم
پشم و شيشه فرسيم 200 گرمي 
 ضخامت:حدود 2 سانت
پشم و شيشه فرسيم 200 گرمي
کد: 12309
حاوی 15 کيلو