ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   14:13   20/09/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
 نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرشکي
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
کد: 11675
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کرم
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
کد: 11676
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 819
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي روشن 819
کد: 11681
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3844
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3844
کد: 16350
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي تيره 155
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ياسي تيره
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي تيره 155
کد: 16351
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 746
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 746
کد: 16353
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز تيره 321
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قرمز تيره
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز تيره 321
کد: 16358
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن شيري بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:شيري
نخ کوبلن شيري بسته اي
کد: 15914
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن نارنجي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نارنجي
نخ کوبلن نارنجي بسته اي
کد: 15937
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي شيري EORU
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري EORU
کد: 16374
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز روشن 891
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قرمز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز روشن 891
کد: 16366
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 150
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 150
کد: 16368
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 702
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 702
کد: 16373
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
کد: 28652
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
کد: 28658
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 600
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 600
کد: 28684
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي عبايي 801
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قهوه اي
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي عبايي 801
کد: 28686
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سفيد
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
کد: 22112
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:مشکي
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
کد: 24177
حاوی 1 جعبه
«  2  1