ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   18:29   01/07/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
 نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرشکي
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 814
کد: 11675
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کرم
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 739
کد: 11676
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3846
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 3846
کد: 11677
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي آبي شالي 796
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي شالي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي شالي 796
کد: 11678
حاوی 1 بسته
 نخ گلدوزي 24 تايي ياسي 210
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ياسي
نخ گلدوزي 24 تايي ياسي 210
کد: 11680
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 783
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:خردلي
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 783
کد: 15875
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن شيري بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:شيري
نخ کوبلن شيري بسته اي
کد: 15914
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن مشکي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:مشکي
نخ کوبلن مشکي بسته اي
کد: 15931
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن سفيد بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:سفيد
نخ کوبلن سفيد بسته اي
کد: 15933
حاوی 1 بسته
نخ کوبلن نارنجي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نارنجي
نخ کوبلن نارنجي بسته اي
کد: 15937
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي کرم خاکي 611
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کرم خاکي
نخ گلدوزي 24 تايي کرم خاکي 611
کد: 14114
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 712
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي شيري 712
کد: 13369
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
کد: 01338
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 972
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد تيره
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 972
کد: 13546
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز سيدي 699
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز سيدي
نخ گلدوزي 24 تايي سبز سيدي 699
کد: 01457
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
کد: 28652
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 906
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 906
کد: 28653
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
کد: 28658
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 603
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 603
کد: 28660
حاوی 1 جعبه
«  2  1