ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   19:04   31/02/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:زرد
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
کد: 28649
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
کد: 28658
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 603
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 603
کد: 28660
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 600
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 600
کد: 28684
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 943
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:سبز بنتون
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 943
کد: 15985
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:سفيد
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
کد: 22112
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
کد: 15967
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
 تعداد:حدود 24 عدد
  رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
کد: 14576
حاوی 1 جعبه