ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   15:59   26/12/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 444
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 444
کد: 24180
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 895
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز يشمي
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 895
کد: 22111
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 943
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز بنتون
نخ گلدوزي 24 تايي سبز بنتون 943
کد: 15985
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سفيد
نخ گلدوزي 24 تايي سفيد 5200
کد: 22112
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:مشکي
نخ گلدوزي 24 تايي مشکي 310
کد: 24177
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي ارغواني 718
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:ارغواني
نخ گلدوزي 24 تايي ارغواني 718
کد: 15739
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي بادمجاني 154
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:بادمجاني
نخ گلدوزي 24 تايي بادمجاني 154
کد: 15950
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
کد: 15967
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 823 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرمه اي
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 823
کد: 22092
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قهوه اي
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
کد: 22102
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 995
کد: 01338
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي آسماني 809
کد: 14576
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي عنابي 3857
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قهوه اي
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي عنابي 3857
کد: 14604
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 518
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 518
کد: 28682
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 597
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 597
کد: 28683
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 3766
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 3766
کد: 28648
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرد
نخ گلدوزي 24 تايي زرد 307
کد: 28649
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبز روشن
نخ گلدوزي 24 تايي سبز روشن 907
کد: 28652
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي تيره 326
کد: 28658
حاوی 1 جعبه
«  2  1