ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نخ کوبلن / نخ گلدوزي
تاريخ به روز رسانی:   18:27   27/10/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
نخ کوبلن رنگي بسته اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 8 متر
نخ کوبلن رنگي بسته اي
کد: 29505
حاوی 1 بسته
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 718
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرخابي
نخ گلدوزي 24 تايي سرخابي 718
کد: 15739
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 605
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:صورتي
نخ گلدوزي 24 تايي صورتي 605
کد: 15945
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز 817
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قرمز
نخ گلدوزي 24 تايي قرمز 817
کد: 15946
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 902 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زرشکي
نخ گلدوزي 24 تايي زرشکي 902
کد: 15947
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي بادمجاني 154
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:بادمجاني
نخ گلدوزي 24 تايي بادمجاني 154
کد: 15950
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي کالباسي 152
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کالباسي
نخ گلدوزي 24 تايي کالباسي 152
کد: 15954
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 828
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
نخ گلدوزي 24 تايي آبي روشن 828
کد: 15960
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي زيتوني 935 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:زيتوني
نخ گلدوزي 24 تايي زيتوني 935
کد: 15965
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي فيروزه اي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي فيروزه اي 996
کد: 15967
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 3812
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سبزآبي
نخ گلدوزي 24 تايي سبز 3812
کد: 15983
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي کاربني 796
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي کاربني
نخ گلدوزي 24 تايي کاربني 796
کد: 22090
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 826
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:آبي نفتي
نخ گلدوزي 24 تايي آبي 826
کد: 24185
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 823 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:سرمه اي
نخ گلدوزي 24 تايي سرمه اي 823
کد: 22092
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي طوسي تيره 413
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:طوسي
نخ گلدوزي 24 تايي طوسي تيره 413
کد: 22093
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي فيلي 3021 
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:نوک مدادي
نخ گلدوزي 24 تايي فيلي 3021
کد: 22095
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي کرم روشن 3770
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:شيري
نخ گلدوزي 24 تايي کرم روشن 3770
کد: 22097
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 437
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:کرم تيره
نخ گلدوزي 24 تايي کرم 437
کد: 22098
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 435
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:خردلي
نخ گلدوزي 24 تايي خردلي 435
کد: 22099
حاوی 1 جعبه
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
 تعداد:حدود 24 عدد
 رنگ:قهوه اي
نخ گلدوزي 24 تايي قهوه اي 938
کد: 22102
حاوی 1 جعبه
«  3  2  1