ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان زيپ چسب
تاريخ به روز رسانی:   14:08   24/08/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
زيپ چسب پهن سفيد زبره
 رنگ:سفيد
  طول:حدود 22.75 متر
  عرض:حدود 5 سانت
زيپ چسب پهن سفيد زبره
کد: 23496
حاوی 1 طاقه
زيپ چسب پهن سفيد نرمه
 رنگ:سفيد
  طول:حدود 22.75 متر
  عرض:حدود 5 سانت
زيپ چسب پهن سفيد نرمه
کد: 23172
حاوی 1 طاقه
زيپ چسب پهن مشکي زبره
 رنگ:مشکي
  طول:حدود 22.75 متر
  عرض:حدود 5 سانت
زيپ چسب پهن مشکي زبره
کد: 23190
حاوی 1 طاقه
زيپ چسب پهن مشکي نرمه
 رنگ:مشکي
  طول:حدود 22.75 متر
  عرض:حدود 5 سانت
زيپ چسب پهن مشکي نرمه
کد: 23194
حاوی 1 طاقه