ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان يقه آماده
تاريخ به روز رسانی:   18:27   27/10/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
يقه آماده 
 تعداد: 1 عدد
 طول:سايز متفاوت
 عرض:سايز متفاوت
يقه آماده
کد: 25845
حاوی 1 عدد
يقه آماده کار شده 
 تعداد:1 برگ
 طول:حدود 40 سانت 
 عرض:حدود 30 سانت
يقه آماده کار شده
کد: 26798
حاوی 1 برگ
يقه آماده نگين دار 
 تعداد:1 برگ
 طول:حدود 30 سانت
 عرض:حدود 15سانت
يقه آماده نگين دار
کد: 26801
حاوی 1 برگ
يقه آماده نگين دار اعلاء 
 تعداد:1 برگ
 طول:حدود 38 سانت
 عرض:حدود 22 سانت
يقه آماده نگين دار اعلاء
کد: 00272
حاوی 1 برگ
يقه آماده 
 تعداد:1 برگ
 طول:حدود 35 سانت
 عرض:حدود 20 سانت
يقه آماده
کد: 26796
حاوی 1 برگ
يقه گيپور ترک*
 تعداد:6 عدد
 طول:حدود 15 سانت
 طول:حدود 20 سانت
 عرض:حدود 7 سانت
 عرض:حدود 15سانت
يقه گيپور ترک*
کد: 10026
حاوی 6 عدد
يقه آماده کد 03
 تعداد:12 جفت
 طول:حدود 19 سانت
 عرض:حدود 5 سانت
يقه آماده کد 03
کد: 14278
حاوی 12 جفت