ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان يقه آماده
تاريخ به روز رسانی:   17:59   31/04/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
يقه آماده کد 03
 تعداد:12 جفت
  طول:حدود 19 سانت
  عرض:حدود 5 سانت
يقه آماده کد 03
کد: 14278
حاوی 12 جفت
يقه آماده 
 تعداد:1 برگ
  طول:حدود 35 سانت
  عرض:حدود 20 سانت
يقه آماده
کد: 26796
حاوی 1 برگ
يقه آماده کار شده 
 تعداد:1 برگ
  طول:حدود 40 سانت 
  عرض:حدود 30 سانت
يقه آماده کار شده
کد: 26798
حاوی 1 برگ