ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان چسب نواري
تاريخ به روز رسانی:   12:57   29/12/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
چسب نواري پهن ليزري رنگي
 تعداد:6 عدد
  طول:حدود 20 يارد
چسب نواري پهن ليزري رنگي
کد: 27452
حاوی 6 عدد
چسب نواري پهن 90 ياردي ماراتون
 تعداد:6 عدد
  طول:حدود 81 متر
  عرض:حدود 5 سانت
چسب نواري پهن 90 ياردي ماراتون
کد: 10933
حاوی 6 عدد
چسب نواري کاغذي 4 سانت 
 تعداد:6 عدد
چسب نواري کاغذي 4 سانت
کد: 01684
حاوی 6 عدد
چسب نواري کاغذي 2 سانت 
 تعداد: 12 عدد
چسب نواري کاغذي 2 سانت
کد: 16833
حاوی 12 عدد
چسب نواري پهن 90 ياردي 
 تعداد:6 عدد
  طول:حدود 81 متر
  عرض:حدود 5 سانت
چسب نواري پهن 90 ياردي
کد: 23580
حاوی 6 عدد
چسب نواري 1.5 سفيد 
 تعداد: 10 عدد
  عرض:حدود 1.8 سانت
چسب نواري 1.5 سفيد
کد: 30851
حاوی 1 بسته
نوار درزگير 1 سانت
 تعداد:1 بسته
نوار درزگير 1 سانت
کد: 13246
حاوی 1 بسته