ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم بدليجات
تاريخ به روز رسانی:   18:27   27/10/1396
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
حلقه نقره اي سايز 3
 تعداد:حدود 1700 عدد 
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 3
کد: 18455
حاوی 1 بسته
قفل طوطي نقره اي
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي نقره اي
کد: 16023
حاوی 1 بسته
لوازم بدليجات ( مهره طلايي )
 تعداد:حدود 40 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 20 گرم
لوازم بدليجات ( مهره طلايي )
کد: 28883
حاوی 1 بسته
حلقه طلايي سايز 3
 تعداد:حدود 1650 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه طلايي سايز 3
کد: 18450
حاوی 1 بسته
حلقه نقره اي سايز 2
 تعداد:حدود 1700 عدد 
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 2
کد: 18454
حاوی 1 بسته
حلقه نقره اي سايز 1
 تعداد:حدود 2200 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه نقره اي سايز 1
کد: 18453
حاوی 1 بسته
قفل طوطي نقره اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي نقره اي
کد: 21546
حاوی 1 بسته
قفل طوطي نقره اي کد 294
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 30 گرم
قفل طوطي نقره اي کد 294
کد: 21548
حاوی 1 بسته
قفل طوطي نقره اي کد 295
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 55 گرم
قفل طوطي نقره اي کد 295
کد: 21547
حاوی 1 بسته
قفل طوطي ريز نقره اي 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:نقره اي
قفل طوطي ريز نقره اي
کد: 18226
حاوی 1 بسته
قفل طوطي بزرگ نقره اي 
 تعداد:حدود100عدد
قفل طوطي بزرگ نقره اي
کد: 23248
حاوی 1 بسته
قفل طوطي ريز زرد قلم 
 تعداد:حدود100عدد
 رنگ:زرد قلم
 وزن:حدود 25 گرم
قفل طوطي ريز زرد قلم
کد: 18236
حاوی 1 بسته
حلقه طلايي سايز 2
 تعداد:حدود 1750 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 100 گرم
حلقه طلايي سايز 2
کد: 18449
حاوی 1 بسته
قفل طوطي ريز طلائي 
 تعداد:حدود100عدد
قفل طوطي ريز طلائي
کد: 12731
حاوی 1 بسته
ميخ گوشواره طلايي مدل 1 
 تعداد:حدود 600 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 100 گرم
ميخ گوشواره طلايي مدل 1
کد: 25236
حاوی 1 بسته
ميخ گوشواره طلايي مدل 2
 تعداد:حدود 750 عدد
 رنگ:طلايي
 وزن:حدود 100 گرم
ميخ گوشواره طلايي مدل 2
کد: 25239
حاوی 1 بسته
قفل پيچ گردنبند زرد قلم 
 تعداد: حدود 50 عدد
 رنگ:زرد قلم
 وزن:حدود 28 گرم
قفل پيچ گردنبند زرد قلم
کد: 25154
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 4
 تعداد:حدود 500 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 4
کد: 25176
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 1
 تعداد:حدود2000 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 1
کد: 25173
حاوی 1 بسته
سکه تزئيني نقره اي سايز 2
 تعداد:حدود 900 عدد
 رنگ:نقره اي
 وزن:حدود 250 گرم
سکه تزئيني نقره اي سايز 2
کد: 25174
حاوی 1 بسته
«  2  1