ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان لوازم کچه دوزي
تاريخ به روز رسانی:   17:59   31/04/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132200234 تماس حاصل نماييد.
الياف کچه دوزي 5875 سرخ آبي 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:سرخابي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 5875 سرخ آبي
کد: 14285
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1380 خردلي 
 تعداد: 1 عدد
الياف کچه دوزي 1380 خردلي
کد: 02581
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1381 سبز فسفري 
 تعداد: 1 عدد
الياف کچه دوزي 1381 سبز فسفري
کد: 25803
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:زرشکي
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 999 زرشکي تيره
کد: 26706
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 184 زرد تيره 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:زرد تيره
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 184 زرد تيره
کد: 26707
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 1873 سبز لجني 
 تعداد:1 بسته
الياف کچه دوزي 1873 سبز لجني
کد: 26708
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 190 سبز انتظامي 
 تعداد:1 بسته
 رنگ:سبز انتظامي
 طول:حدود 2.5 متر
الياف کچه دوزي 190 سبز انتظامي
کد: 02672
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي نارنجي 979
 تعداد:1 بسته
 رنگ:نارنجي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي نارنجي 979
کد: 11398
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي ارغواني 6964
 تعداد:1 بسته
 رنگ:ارغواني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي ارغواني 6964
کد: 11399
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي صورتي 5173
 تعداد:1 بسته
 رنگ:صورتي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي صورتي 5173
کد: 11401
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1291 مغز پسته اي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبز پسته اي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1291 مغز پسته اي
کد: 02352
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:بنفش
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 3196 آبي کاربني
کد: 23512
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1256 آبي آسماني
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:آبي روشن يا آسماني
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1256 آبي آسماني
کد: 23517
حاوی 1 بسته
 الياف کچه دوزي 217 مشکي
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:مشکي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 217 مشکي
کد: 23519
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:گلبهي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 1422 گلبهي تيره
کد: 13458
حاوی 1 بسته
الياف کچه دوزي 280 سبزآبي روشن
 تعداد: 1 عدد
 رنگ:سبزآبي
 طول:حدود 2.5 متر
 عرض:حدود 5 سانت
الياف کچه دوزي 280 سبزآبي روشن
کد: 13472
حاوی 1 بسته