ليست سفارش (0 مورد)
صفحه اصلی درباره ما تماس با ما راهنمای سايت ورود مشتريان
 کاربر ميهمان نوار زيگزاک ( زيگزال )
تاريخ به روز رسانی:   14:34   25/11/1397
لطفا برای سفارش دهی با شناسه وارد شويد.
یرای دریافت شناسه به شماره 03132100010 تماس حاصل نماييد.
نوار زيکزاک رنگي 
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 33 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک رنگي
کد: 23609
حاوی 1 طاقه
نوار زيکزاک باريک رنگي 
 رنگ:رنگبندي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک رنگي
کد: 18223
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک طلايي
 رنگ:طلايي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک طلايي
کد: 18224
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک نقره اي 
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک نقره اي
کد: 18230
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک آبي شالي 
 رنگ:آبي شالي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک باريک آبي شالي
کد: 17535
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک سبز سيدي
 رنگ:سبز سيدي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک سبز سيدي
کد: 17542
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک نوک مدادي
 رنگ:نوک مدادي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک نوک مدادي
کد: 17543
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک آبي فيروزه اي
 رنگ:آبي فيروزه اي
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک آبي فيروزه اي
کد: 17544
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک باريک هفت رنگ
 رنگ:هفت رنگ
 طول:حدود 12 متر
 عرض:حدود 0.5 سانت
نوار زيکزاک باريک هفت رنگ
کد: 17546
حاوی 10 عدد
نوار زيکزاک پهن طلايي 
 رنگ:طلايي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن طلايي
کد: 14935
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن آبي شالي 
 رنگ:آبي شالي
 طول:حدود 25 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن آبي شالي
کد: 16631
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن نوک مدادي
 رنگ:نوک مدادي
 طول:حدود 25 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن نوک مدادي
کد: 16647
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن آبي فيروزه اي
 رنگ:آبي فيروزه اي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن آبي فيروزه اي
کد: 02260
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن نقره اي 
 رنگ:نقره اي
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن نقره اي
کد: 20124
حاوی 5 عدد
نوار زيکزاک پهن قرمز
 رنگ:قرمز
 طول:حدود 125 متر
 عرض:حدود 1 سانت
نوار زيکزاک پهن قرمز
کد: 16614
حاوی 5 عدد