دریافت نسخه Android و Ios

pic
دانلود از Google Play
دانلود از بازار
دانلود از مایکت
دانلود مستقیم فادیا

نسخه : 2.99

امکان تخفیفات جدید
اضافه شدن بخش نظرات کاربران
اضافه شدن بخش تغییر قیمت اخیر
رفع برخی ایرادات
راهکارهایی جهت بهبود سرعت برنامه