• جهت دریافت خدمات بیشتر در سایت همین حالا با ما تماس بگیرید 10 000 321 - 031

آیتم 1 تا 17 از 17 ( 1 صفحه )

ابر 4 میل بلوکی

حاوی 1 بسته

31,180,000 ریال

حدود 300 برگ

ابر 8 میل بلوکی

حاوی 1 بسته

29,825,000 ریال

حدود 120 برگ

الیاف بسته ای

حاوی 1 بسته

3,350,000 ریال

الیاف 20 کیلویی

حاوی حدود 20 کیلو

16,300,000 ریال

ابر 4 میل

حاوی 1 بسته

2,280,000 ریال

حدود 20 برگ

حاوی 1 بسته

2,734,000 ریال

10 برگ

پشم شیشه خیاطی 300 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

15,600,000 ریال

هر کیلو حدود 1.3 متر

پشم شیشه خیاطی 500 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

15,600,000 ریال

هر کیلو حدود 80 سانت

پشم شیشه فشرده 200

حاوی 1 بسته

حدود 10 متر

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 200 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 12 کیلو

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 100 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

هر کیلو حدود 4 متر

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 130 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

طول متفاوت

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 400 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

هر کیلو حدود 1 متر

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 350 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

طول متفاوت

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 250 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

طول متفاوت

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 150 گرمی طاقه ای

حاوی حدود 15 کیلو

طول متفاوت

ناموجود
پشم شیشه خیاطی 200 گرمی

حاوی حدود 4 کیلو

حدود 2 متر

ناموجود
ثبت نام