قالب برنجی 18 مدل 2

قالب برنجی 18 مدل 2

نمایش قیمت با ورود

با توجه به سایز دکمه برای نصب و پرس پارچه بر روی دکمه مورد استفاده قرار می گیرد.

  • کد کالا : 20791
ثبت نام