مروارید سنگی 8 آبی فیروزه ای مات

مروارید سنگی 8 آبی فیروزه ای مات

نمایش قیمت با ورود

مروارید های سنگی شفاف و براق هستند و در ساخت دستبند و وسایل تزئینی و... مورد استفاده قرار میگیرد.

تزئین انواع لباس کیف کفش هنرهای دستی

  • کد کالا : 20826

رنگ ها

ثبت نام