یراق گل برجسته 6 مشکی 1319

یراق گل برجسته 6 مشکی 1319

نمایش قیمت با ورود

این نوار از جنس تور می باشد و حدود 120 عدد گل حریر به هم پیوسته دارد. همچنین برای تزئین کلیپس مو و روتختی استفاده می شود.

تزئین لباس

  • کد کالا : 20961
ثبت نام