سوزن ژرسه دی پی ارگان اصل
تخفیف پله ای ۳%

سوزن ژرسه دی پی ارگان اصل

نمایش قیمت با ورود

خرید بیش از 16 واحد 3% تخفیف نمایش قیمت با ورود

این نوع سوزن در چرخ های معمولی برای دوخت پارچه های ریون و استرچ که بسیار لخت می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. در هر برگ 10عدد سوزن موجود می باشد .

سوزنDP ,سوزن جادکمه صنعتی,سوزن ته آبی,سوزن پارچه کشی,سوزن ژرسه,

  • کد کالا : 13548
ثبت نام