گیره پرده صمصام

گیره پرده صمصام

نمایش قیمت با ورود

برای اتصال پرده به میل پرده استفاده می شود. جنس قلاب فلزی و جنس چرخه آن پلاستیکی می باشد و جهت نصب انواع پرده و والان مورد استفاده قرار می گیرد .

گیره چرخ دار،کالاسکه پرده.گیره پرده ,معمولی

  • کد کالا : 1268
ثبت نام