روغن چرخ بزرگ
تخفیف پله ای ۳%

روغن چرخ بزرگ

نمایش قیمت با ورود

خرید بیش از 4 واحد 3% تخفیف نمایش قیمت با ورود

روغن چرخ باعث می شود چرخ خیاطی کارکرد بهتر و سریعتری داشته باشد .

  • کد کالا : 11300
ثبت نام