پایه زیپ راستادوز

پایه زیپ راستادوز

نمایش قیمت با ورود

برای دوخت زیپ در چرخ راستادوز به کار می رود .

پایه زیپ چرخ صتعتی,نیم پایه برای دوخت قیطون

  • کد کالا : 28529
ثبت نام