پایه زیپ معمولی

پایه زیپ معمولی

نمایش قیمت با ورود

برای دوختن زیپ در چرخ معمولی ( دستی ) به کار می رود .

پایه زیپ یک طرفه

  • کد کالا : 18575
ثبت نام