قلاب طرح شماره 4

قلاب طرح شماره 4

نمایش قیمت با ورود

جهت بافت با نخ های کاموا و کتان با ضخامت معمولی مانند کلاه ، دستکش ، پاپوش ، ساق دست ، اشارپ ، شال ، دامن ، ژیله مناسب است .

میل قلاب

  • کد کالا : 14652

رنگ ها

ثبت نام