پایه دوک پلی استر

پایه دوک پلی استر

نمایش قیمت با ورود

در کنار چرخ خیاطی برای نگه داشتن دوک و یا قرقره به کار می رود .

پایه دوک چرخ خیاطی,پایه قرقره,آنتن

  • کد کالا : 10552
ثبت نام