تسمه چرخ سردوز بسته ای 123

تسمه چرخ سردوز بسته ای 123

نمایش قیمت با ورود

رابط انتقال قدرت موتور به چرخ خیاطی است .

تسمه اورلوک,تسمه چرخ اورلوک

  • کد کالا : 19709
ثبت نام