گیره پرده صمصام پلاستیک 2

گیره پرده صمصام پلاستیک 2

نمایش قیمت با ورود

برای اتصال پرده به میل پرده استفاده می شود.این گیره تمام پلاستیک است و قسمت بالایی آن سوراخی دارد که هوکس در آن جای می گیرد و جهت نصب انواع پرده و والان مورد استفاده قرار می گیرد .

گیره چرخ دار ، کالاسکه پرده ،گیره پرده ,معمولی .

  • کد کالا : 23684
ثبت نام