• جهت دریافت خدمات بیشتر در سایت همین حالا با ما تماس بگیرید 10 000 321 - 031
دکمه ریلی طاقه ای مشکی

دکمه ریلی طاقه ای مشکی

نمایش قیمت با ورود

شامل دو نوار است که بر روی یکی از نوار ها و در فاصله های مساوی بخش توپکی و در نوار طرف دیگر نیز بخش حفره ای دکمه فشاری دوختنی و یا پرچی نصب می شود و برای اتصال دو قسمت لباس به هم به کار می رود.

دکمه یکسره ,دکمه زیر و رو,دکمه چادر ملی

  • کد کالا : 10211
ثبت نام