پایه چرخ راستا اعلاء

پایه چرخ راستا اعلاء

نمایش قیمت با ورود

پایه چرخ خیاطی یک قطعه کوچک است که باعث می شود دوخت ها راحت تر صورت گیرد و برای دوخت های ساده در چرخ راستادوز استفاده می شود.

دوخت ساده

  • کد کالا : 10805
ثبت نام