دستگاه گردان کوره ای

دستگاه گردان کوره ای

نمایش قیمت با ورود

جهت پرس کردن دکمه های پارچه ای به قالب برنجی مخصوص همان دکمه نیز نیاز میباشد.

مورد استفاده جهت دکمه های دوتکه ی فلزی یا پلاستیکی"

دستگاه دکمه پارچه ای ,دستگاه قالب زن,دستگاه پولک زن

  • کد کالا : 28442
ثبت نام