دکمه پایه دار 878 سایز 2

دکمه پایه دار 878 سایز 2

نمایش قیمت با ورود

برای لباس های مجلسی و اورکت ها به کار میرود / به قطر حدود 2 سانت (سایز های 1 و 2 باهم و به صورت سری فروخته میشود)

  • کد کالا : 28470
ثبت نام