لامپ LED چرخ خیاطی

لامپ LED چرخ خیاطی

نمایش قیمت با ورود

برای روشن نمودن محیط کار زیر سوزن چرخ خیاطی استفاده می شود .

  • کد کالا : 28528
ثبت نام