زیپ یکسره لاکی کرم متری

زیپ یکسره لاکی کرم متری

نمایش قیمت با ورود

این نوع زیپ برای چادرهای ماشین و مسافرتی و کاورهای مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد .

  • کد کالا : 22789
ثبت نام