پایه زیپ ژانومه 802

پایه زیپ ژانومه 802

نمایش قیمت با ورود

برای دوخت زیپ در چرخ های ژانومه مورد استفاده قرار می گیرد.

  • کد کالا : 1320
ثبت نام