کتاب تست ضخیم دوز زنانه فنی حرفه ای

کتاب تست ضخیم دوز زنانه فنی حرفه ای

نمایش قیمت با ورود

مکان:الف 2 - رسم الگوی کت و پالتو-دوخت کت و پالتو-رسم الگوی جلیقه-دوخت جلیقه-رسم الگوی بارانی وشنل-دوخت بارانی وشنل-آزمون آزمایشی-آزمون عملی

مورد استفاده برای مهارت آموزان-دانش آموزان کار ودانش-متقاضیان آزمونهای ادواری و مربیان

  • کد کالا : 18067
ثبت نام