دکمه تونلی 28 رنگی

دکمه تونلی 28 رنگی

نمایش قیمت با ورود

نوعی از دکمه که سوراخ آن ها از عرض می باشد و حفره ای شبیه تونل در دکمه ایجاد کند . این دکمه ها را با دست روی کار می دوزند و بیشتر در پوشاک زنانه مانند مانتو و پالتو کاربرد دارد.

  • کد کالا : 13879
ثبت نام