پایه لول ژانومه

پایه لول ژانومه

نمایش قیمت با ورود

لبه پارچه به صورت باریک تو داده می شود که این کار از ریش شدن لبه پارچه جلوگیری میکند.

  • کد کالا : 14497
ثبت نام