کش 3 کش لباسی سفید
تخفیف پله ای ۳%

کش 3 کش لباسی سفید

نمایش قیمت با ورود

خرید بیش از 1 واحد 3% تخفیف نمایش قیمت با ورود

هر کیلو حدود 300 متر می باشد .

کش نیم سانت,کش 0.5 سانت,کش 5 میل,کش نیم سانت کیلویی,کش نیم سانت فله ای

  • کد کالا : 15677
ثبت نام