چسب همه کاره رازی 50
تخفیف پله ای ۳%

چسب همه کاره رازی 50

نمایش قیمت با ورود

خرید بیش از 6 واحد 3% تخفیف نمایش قیمت با ورود

این چسب همه کاره بوده و جهت اتصال انواع مواد مورد استفاده قرار می گیرد.

چسب همه کاره

  • کد کالا : 18219
ثبت نام