پایه چرخ آهن ربا

پایه چرخ آهن ربا

نمایش قیمت با ورود

این نوع از پایه ها از جنس آهنربا بوده که در کنار سوزن میچسبد و برای هدایت پارچه و دوخت مستقیم از آن استفاده می شود.

دوخت مستقیم و بدون انحراف

مگنت هدایت پارچه

  • کد کالا : 21482
ثبت نام