دکمه لی 20 زرد قلم

دکمه لی 20 زرد قلم

نمایش قیمت با ورود

دکمه های لی را می توان به وسیله دستگاه پرس و قالب مخصوص روی لباس نصب نمود.

مخصوص شلوار ، لباس و کیف هایی از جنس لی و کتان

  • کد کالا : 27458
ثبت نام