دکمه لی 17

دکمه لی 17

نمایش قیمت با ورود

دکمه های لی را می توان به وسیله دستگاه پرس و قالب مخصوص روی لباس نصب نمود .

مخصوص شلوار ، لباس و کیف هایی از جنس لی و کتان

  • کد کالا : 2747
ثبت نام