دکمه لی 15

دکمه لی 15

نمایش قیمت با ورود

دکمه های لی را می توان به وسیله دستگاه پرس و قالب مخصوص روی لباس نصب نمود .

مخصوص شلوار ، لباس و کیف هایی از جنس لی و کتان

  • کد کالا : 27465
ثبت نام