منگنه 28 با واشر طلایی

منگنه 28 با واشر طلایی

نمایش قیمت با ورود

این منگنه ها در پرده ها و روکش های برزنتی و همچنین پرده های جدا کننده در حمام و دستشویی و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرد.

  • کد کالا : 27475
ثبت نام