دوک چرم دوزی مگافیل آبی کاربنی

دوک چرم دوزی مگافیل آبی کاربنی

نمایش قیمت با ورود

نخ های موم زده حالت روغنی کمی دارند ، کمتر ریشه می شوند و برای دوخت کیف های طبیعی و رو کاری استفاده می شود و بر خلاف حالت ابریشمی ، موم خورده است .

دوخت چرم دوخت کیف

نخ موم زده

  • کد کالا : 2755

بسته بندی

ثبت نام