• جهت دریافت خدمات بیشتر در سایت همین حالا با ما تماس بگیرید 10 000 321 - 031
دکمه پشت سوراخ 758 - 3 سایز
سود شما ۲۰,۱۳۰ ریال

دکمه پشت سوراخ 758 - 3 سایز

نمایش قیمت با ورود

این نوع از دکمه بیشتر روی سرآستین پیراهن نصب می شود و پایه ای مانند تی دارد که برای بستن آستین به کار می رود. در لباس آقایان مخصوصا برای کت شلوارهای رسمی استفاده می شود.

  • کد کالا : 17190
ثبت نام