دکمه پشت تونلی 787 - 4 سایز
سود شما ۱۰۱,۴۰۰ ریال

دکمه پشت تونلی 787 - 4 سایز

نمایش قیمت با ورود

نوعی از دکمه که سوراخ آن ها از عرض می باشد و حفره ای شبیه تونل در دکمه ایجاد کند . این دکمه ها را با دست روی کار می دوزند و بیشتر در پوشاک زنانه مانند مانتو و پالتو کاربرد دارد.

دکمه پشت تونلی در رنگبندی

  • کد کالا : 17890
ثبت نام