اریب 15 کتان قرمز روشن

اریب 15 کتان قرمز روشن

نمایش قیمت با ورود

اریب ها جنس های مختلفی از جمله کتان، نخی، بشور و ساتن دارند که اریب های بشور خاصیت کشسانی بیشتری دارند و بیشتر در کاور مبلمان مورد استفاده قرار میگیرند و اریب های ساتن به دلیل براق بودن و زیبایی، بیشتر در لباس ها مورد توجه قرار میگیرند.

لبه دوزی سرویس خواب ، سرویس آشپزخانه و کاور مبلمان دوخت لبه و درز لباس

نوار لبه کار ,نوار اریب

  • کد کالا : 19851

رنگ ها

ثبت نام