پایه چین راستا دو تکه

پایه چین راستا دو تکه

نمایش قیمت با ورود

از این پایه در چرخ های راستادوز برای ایجاد چین در انواع پارچه استفاده می گردد.

چین دادن دامن رویه های بالش کوسن لب آستین

  • کد کالا : 20033
ثبت نام