پایه لول راستا سایز 4

پایه لول راستا سایز 4

نمایش قیمت با ورود

این پایه در چرخ های راستادوز برای ایجاد لبه و لول کردن یا همان تا کردن لبه پارچه به کار می رود.

تا کردن لبه پارچه

پایه تاکن,پایه لبه دوز

  • کد کالا : 20036
ثبت نام