شمع مکعب اکلیلی طلایی 5-9

شمع مکعب اکلیلی طلایی 5-9

نمایش قیمت با ورود

این شمع به طول 8.5 سانت و طول هر قطر 4.5 سانت می باشد.

این شمع طلایی برای زیبایی و تزئینات به کاربرده می شود.

  • کد کالا : 10148
ثبت نام